Jan Sigfrid Alfons Carlsson (1900-) Sverige

Jan Sigfrid Alfons Carlsson är en svensk bildkonstnär som bedrivit vissa studier utomlands men främst är att betrakta som självlärd. Motiven hämtas från gator och vattendrag, speciellt i områdena kring italienska Capri och svenska Vättern. 
Öka synligheten för din kommande auktion på Barnebys!