Joseph Beuys (1921-1986) Tyskland

Joseph Beuys föddes 1921 i Krefeld, Tyskland. Han växte upp som enda barn i en djupt religiös familj. År 1940 går han med i militären och ger sig ut i krig. Händelser ifrån kriget kom att plåga honom vilket ofta skildrades i hans konst. I sina skulpturer kom Beuys att allt mer använda sig av material som fett, honung, blod och filt. Anledningen till detta var att han i kriget råkade ut för en olycka och då han räddades gneds hans kropp in i fett och lindades med filt, för att han lättare skulle behålla värmen. Hur vida denna händelse stämmer är tveksamt, men den kom att spegla hans, på många sätt mytomspunna liv. Vad han gör i konstnärskapet är att gestalta berättelser och minnen.Beuys utbildade sig senare vid konstakademin i Düsseldorf, där han studerade skulptur. Han tog examen 1952 och följande år kom han att fokusera allt mer på teckning. Vid denna tidpunkt skapade han fler än tusen verk. Vid en ålder av 40 år blev han utnämnd till professor i monumental skulptur vid samma skola han en gång själv hade studerat vid. År 1969 konstaterar han ”Mitt främsta konstverk är att vara lärare”.Beuys kom att allt mer ägna sig åt performance där han genom samtal med publiken skapade så kallade ”Sociala skulpturer” vilket var en sammanslagning av idealistiska idéer och estetisk praktik. Genom föredrag om konst och politik, ville han skapa ett genuint demokratiskt samhälle. Publiken deltog i skapandet, genom dialog ändrades innehållet och blev till ett gemensamt resultat. Själva tillblivelseögonblicket var avgörande i Beuys konst, just den processen kan aldrig upprepas.Beuys strävade efter en annan roll för konsten, som inte var en där konst och kapital är jämställda. Han ville undvika att betrakta konstverk som föremål, som produkter. Istället tyckte han ge konsten en mer transformativ roll, där konst har en existentiell betydelse både för den enskilde och för samhället i stort. Denna syn på konsten kom ur hans upplevelser av andra världskriget.Man skulle kunna sammanfatta Beuys konstnärskap med att han som skulptör ville demonstrera och frilägga vissa principer skulpturalt, där han förmedlade ett specifikt innehåll direkt genom en skulptural gestaltning. Detta ledde honom till social kommunikation och ett stort intresse för pedagogik och hur man förmedlar sina tankar och idéer.Beuys avled 1986 i Düsseldorf, men många av hans tankar och idéer fortsatte leva vidare genom hans studenter.


Artiklar relaterade till Joseph Beuys (1921-1986) TysklandÖka synligheten för din kommande auktion på Barnebys!