Din sökning efter konst, design, antikviteter och samlarföremål börjar här

Lennart Rodhe (1916-2005) Sverige

Lennart Rodhe är en svensk konstnär, född 1916 i Stockholm. Rodhe utbildade sig vid Edward Berggrens målarskola samt vid Konsthögskolan i Stockholm. Han gjorde även ett stort antal studieresor till Norge, Frankrike, Tyskland, Italien och Spanien.Rodhe blev under tiden i Paris påverkad av de rådande konstinfluenserna och väl hemma i Sverige igen, kom han att bli en av de ledande konstnärerna inom konkretismen. Rodhe deltog 1947 vid utställningen "Ung Konst" på galleri Färg och Form i Stockholm. Denna utställning kom att mynta ett nytt begrepp ”konkretister” eller ”1947 års män” bland konstkritikerna. Detta då konstnärerna under denna utställning använt sig av detta tämligen gemensamma formspråk där de strävade efter att komma bort från tidigare generationers naturalistiska avbildning av människan och naturen. Man hävdade nämligen att de rent konkreta färgerna och formerna var en verklighet i sig.


Föremål relaterade till Lennart Rodhe (1916-2005) Sverige

Artiklar relaterade till Lennart Rodhe (1916-2005) Sverige

Norrlands Auktionsverk säljer Karl-Axel Pehrsons arvskifte

I sommar har Norrlands Auktionsverk fått uppdraget att förmedla arvskiftet efter konstnären Karl Axel Pehrson.
I det varierande utbudet finns flertal oljemålningar, akvareller, litografier & blandtekniker från de flesta tider och stilar som Karl Axel utförde under sitt liv som konstnär. Det säljs även gåvor som han har fått från sina konstnärsvänner, bland annat Pierre Olofsson, Olle Bonniér, Lennart Rodhe & Per Erik Böklin.

Konst

Aldrig tidigare sedd samling auktioneras ut

När Lars Erik Falk gick bort i augusti förra året förlorade Sverige en av sina allra främsta konstruktivister. Senare i februari kommer hundra verk signerade Falk att passera under klubban i en specialauktion som balanserar vid 73 grader.

Konst