Din sökning efter konst, design, antikviteter och samlarföremål börjar här

Marcel Broodthaers (1924-1976) Belgien

Marcel Broodthaers föddes den 28 januari, 1924 i Bryssel. Han inledde sitt yrkesliv inom poesi, film och journalistik. Som konstnär slog han igenom när han år 1964, lät gjuta in 50 exemplar av sin bok "Pense-Bête" i gips, då denna bok sålt dåligt. Denna symboliska akt kom att bli hans första konstobjekt samt starten på hans konstnärskap.Broodthaers anses vara en av föregångarna till installationskonst och institutionell kritik. År 1968 skapar han ett eget museum för att på så vis kunna rikta kritik mot museet som institution och för att, som en del av sitt konstnärskap, kunna granska konstmarknadens strategier.Broodthaers såg upp till René Magritte och hans sätt att använda såväl ord som bild i sina verk. Han började därför själv att skapa konst gjorda med assemblage, collage och funna objekt som han fogade samman med skrivna texter. Den visuella kultur som präglade 60-talet ville Broodthaers tränga igenom för att i sin konst visa på bakomliggande strukturer. Han lät därför kulturens utbredning och växande dominans bli ett centralt tema i sitt konstnärskap. Som poet nådde han aldrig någon större framgång. Han såg detta som ett misslyckande och vävde in dessa tankar i sina verk. Genom att skapa konst, gjord av enkla, billiga föremål som till exempel äggskal lätt han upphöja dessa föremål som konst, helt enkelt genom att han signerade dem. Som en del av verket reflekterar han gentemot betraktaren och frågar, "Du som inte ville läsa mina texter, varför vill du titta på min konst?".Marcel Broodthaers avled den 28 januari, 1976 i Köln.