Max Walter Svanberg (1912-1994) Sverige

Max Walter Svanberg studerade konst vid Malmö målarskola 1931-32 och vid Otte Skölds målarskola i Stockholm 1933-34. Svanberg inriktade sig mot surrealismen och utvecklade ett erotiskt och fantasibetonat formspråk, ofta utfört i tempera, gouache eller akvarell. Kvinnogestalten har en central roll i Svanbergs konst där hon framställs som en hybrid i kombination med blommor, fåglar eller fiskar där könets roll är i fokus.År 1945 grundade Svanberg, tillsammans med C.O. Hultén och Anders Österlin, den surrealistiskt inriktade konstnärsgruppen Imagenisterna. Gruppen hade en önskan att söka sig tillbaka till den ursprungliga surrealismens automatism och det fria flödet av associationer.


Öka synligheten för din kommande auktion på Barnebys!