Din sökning efter konst, design, antikviteter och samlarföremål börjar här

Ola Billgren (1940-2001) Sverige

Ola Billgren föddes i Danmark av konstnärsparet Hans och Grete Billgren men var verksam i Sverige. Han var en mångfacetterad konstnär och teoretiker som genomgick flera olika stilepoker och han var även en flitig skribent i såväl dagspress som tidskrifter. Billgren tillhörde den konstnärsskara som debuterade under 1960-talet och influerades av den tidens experimentella anda vilket tog sig uttryck av ett ständigt omprövande av sina egna konstnärliga utgångspunkter i relation till rådande strömningar och samhällsliv. Andra konstnärer som kan nämnas i det här sammanhanget är till exempel Jan Håfström och Lena Cronqvist. Under andra hälften av 1960-talet var Billgren starkt inspirerad av neorealismen och genom att föra in abstrakta element i hans fotorealistiska målningar behandlas frågor om relationen mellan konst och verklighet. Under 70-talet präglas flera verk av dialog mellan olika uttrycksmedel där det massmediala bildspråket får en stor betydelse för bildens representationsmöjligheter och samtidigt skildra den närvarande men ändå ogripbara verkligheten. Under 80-talet övergav Billgren det fotorealistiska måleriet och övergick till att producera romantiska landskapsmålningar där studiet av kontrasten mellan ljus och mörker spelar en central roll. Bildernas impressionistiska uttryck påminner och sekelskiftets vemodiga stämningsbilder och de skiktade färgerna och ljuset behandlar återigen seendets komplexitet och skiftningarna mellan abstraktion och konkretion. Även Billgrens storstadspanoraman från samma tid har samma romantiska anslag, så även hans svit av röda målningar som presenterades under 90-talet. Billgren har haft ett mycket stort inflytande på de senare decenniernas konstliv och hans verk finns representerade på bland annat Musée National d'art Moderne Centre George Pompidou i Paris samt Moderna museet i Stockholm. 
 
 


Föremål relaterade till Ola Billgren (1940-2001) Sverige

Artiklar relaterade till Ola Billgren (1940-2001) Sverige

Nationalmuseum

Nationalmuseum är utan tvekan Sveriges stolthet när det kommer till inhemsk konst, men det är också ett av Europas äldsta konstmuseer. Lär dig mer om hur konstinstitutionen kom till, samlingarna och vilka betydande händelser i historien som gjort Nationalmuseum till vad det är idag.

Konst