Din sökning efter konst, design, antikviteter och samlarföremål börjar här

Sam Francis (1923-1994) USA

Sam Francis föddes den 25:e juni 1923 i San Mateo i Kalifornien. Innan andra världskrigets utbrott 1939 studerade han vid University of California, Berkeley. Han intresserade sig särskilt för psykologi, medicin och botanik. Då USA dras in i andra världskriget 1941 blir han inkallad i amerikanska armén, till US Airforce (Amerikanska flygvapnet) men skadas allvarligt under en testflygning vilket resulterar i att han spenderar flera år på sjukhus. Det är från sjukhussängen som Francis får upp ögonen för måleri. Efter sjukhusvistelsen återvänder han till Berkeley, denna gång för att studera konst. Han avlägger en kandidatexamen i ämnet 1949, och en magisterexamen 1950.

Abstrakt expressionism (i vissa sammanhang även kallad New York School) utvecklas inom konsten under slutet av 1940-talet. Kännetecknande för konstriktningen är den rikliga användningen av färg, där målet är att färgerna i sig ska konfrontera betraktaren. Till denna grupp konstnärer hör bland annat Jackson Pollock (1912-1956) och Mark Rothko (1903-1970), båda konstnärer som banade väg för Sam Francis. Genom sin vidareutveckling av Pollocks och Rothkos tekniker och kreativa uttryck blev han en framstående konstnär under det som kallas, den abstrakta konstens andra generation. Senare kan lösa paralleller till hans konstnärskap också dras till Joan Mitchell (1926-1992) och Helen Frankenthaler (1928-2011). Under 1950-talet reser han en hel del, bland annat till Paris, Tokyo, Bern och New York. Genom sina resor stöter han på Zen Buddhismen, den asiatiska kulturen och modernt måleri, tre olika intryck som fundamentalt påverkar hans sätt att uttrycka sig. Paris var då som nu ett av världens största konstnärliga center och under 1950-talet betraktades amerikansk konst med viss skepticism och Sam Francis var en av få amerikaner som slog igenom där. Mycket kan säkert bero på hans stora förståelse och respekt för det europeiska måleriets historia. Kunskap som han tillskansat sig framförallt under sin tid vid universitetet.

Under mitten av 1950-talet får Sam Francis en beställning på tre oljemålningar som ska hängas i trappan på Kunsthalle Basel i Schweiz. Han namnger de Basel Mural I, II och III, dessa tillhör i dag tre av hans mest kända verk. Bilderna utgörs av framförallt blåa toner med inslag av orange, rött, gult, lila och grönt. Delar av de tre dukarna har medvetet lämnats omålade och utgör ett signum för hans uttryck. Francis ville skapa en svit med inspiration av Monets Näckrosor och han ansåg själv att detta var hans viktigaste verk. Tavlorna togs ner år 1964, efter att ha hängt på museet i sex år. Sam Francis bestämde senare att separera verken, Basel III skadades svårt under frakt varpå han delade upp denna i fyra mindre paneler. Två av panelerna tillsammans med Basel I hänger i dag på Norton Simon Museum i Pasadena, USA medan Basel II hänger på Stedelijk Museum i Amsterdam, Holland.

Det är under 1960-talet som Sam Francis skapar några av sina mest kända tavlor. Till dessa hör bland annat Blue Balls, Berlin Red och hans olika Edge Paintings. De senare refererar inte till ett enskilt verk, utan är en måleriteknik där Francis endast målade kanterna av duken. Dessa typer av målningar har i stor utsträckning influerat den minimalistiska stil som fick stor uppmärksamhet under 1960-talet.

Blue Balls (1960-63) består av 16 oljemålningar och känns igen på de blå, nästan självlysande fält som står ut från en annars omålad vit duk. Titeln på sviten är en komisk anspelning på Francis sjukhusvistelse strax innan, då han blev inlagd för tuberkulos i njurarna. 

Berlin Red (1967-69) målar han i Los Angeles. Detta monumentala verk mäter 11 gånger 7,5 meter och beställdes av Neue Nationalgalerie i dåvarande Väst-Berlin. Färgen påminner om vattenfärg och samtliga målade fält återfinns längs med dukens kanter, Francis arbetar alltså även i detta fall med den kala omålade mitten ytan. Målningen är ett utsökt exempel på hans förmåga att uttrycka sig i monumental skala.

Mellan år 1970 och 1974 intresserar han sig för litografier och det är under denna tid han grundar The Litho Shop, Inc. Francis litografier påminner mycket om hans måleri genom hans användande av klara färger, abstrakta former och expressiva färgstänk. För att efterlikna sitt måleri applicerar han bläck direkt på tryckstenen, både genom penseldrag men också med sina karaktäristiska stänk. Sam Francis blev lika inflytelserik som tryckare, som han var som målare.

Till hans mest eftertraktade grafiska verk hör hans många monotypier, en form av hybrid mellan tryck och måleri. Sam Francis Foundation menar att hans monotypier har samma goda anseende som hans unika verk. Monotypier skapas genom att applicera färg, bläck eller torra pigment på en jämn yta. Innan bläcket eller papperet torkar, appliceras ytterligare ett papper ovanpå, med ett fast tryck. Resultatet blir ett tryck som inte går att återskapa, utan är helt unikt. Francis själv föredrog denna typ av tryckteknik eftersom det är den metod som mest liknar måleri. Han experimenterade med både färger och tryck. Resultatet blev färgrika tryck som demonstrerar den spontana stil som han är känd för.

Under slutet av 1970-talet leker Francis fram nya formspråk med inspiration från tibetanska mandalor (cirkelformade diagram med symbolisk betydelse inom både hinduismen och buddhismen) influerade av Jungiansk psykologi, till mer strikta bilder, för att under 1980-talet fascinera sig för ormlika former och färgstarka droppar. De sista åren av sitt liv kommer han att hjälpa till att organisera Moderna Museet i Los Angeles, 1980 grundar han Lapis Press, 1987 skapar han ett forskningscentrum för naturmedicin och 1990 är han med och grundar Sam Francis Art Museum som förutom att visa upp hans konst också bedrev ett brett välgörenhetsarbete.

Under sitt sista år i livet lider Sam Francis av prostatacancer och är dessutom oförmögen att måla med höger hand, till följd av ett tidigare fall. Trots detta målar han 150 små tavlor detta år. Hans konst finns i dag utställd på några av världens största konstmuseer, som Museum of Modern art (MoMA) och Metropolitan Museum of Art, båda i New York, samt på Kunstmuseum Basel i Schweiz och på Centre Pompidou-Musée National d’Art Moderne i Paris.

"Blue Balls", Sam Francis

Artiklar relaterade till Sam Francis (1923-1994) USA

Uppmärksammad Picasso såld för halva utropspriset

Den uppmärksammade Picassotavlan med utropspris 8-10 miljoner kronor klubbades under onsdagskvällen för 5 miljoner kronor på Stockholms Auktionverk. En auktion som i övrigt visade goda resultat på den internationella avdelningen.

Måleri