Sven X:et Erixson (1899–1970) Sverige

Sven Erixson, känd som X:et, föddes 1899 i Tumba, Stockholm och kom att bli en betydande konstnär inom modernt svenskt måleri.Erixson började vid 14 års ålder som lärling hos målarmästaren Oscar Strömblad som såg till att han på kvällarna studerade dekorationsmåleri vid Tekniska aftonskolan. Därefter utbildade han sig till teckningslärare vid Högre konstindustriella skolan men var bara verksam i yrket under en kort period innan han återigen tog upp dekorationsmåleriet. Erixsons konst präglades av spontanitet och hans konstnärskap kännetecknas av en temperamentfull stil med färgmönster och gränslös fantasi. Han underordande sig inte någon etikett eller något stilbegrepp utan återgav med livlig berättarglädje sina upplevelser.Erixson målade under kriget på smörpapper, dels av praktiska skäl men också för att uppnå den glansiga yta som olja ger. 
Öka synligheten för din kommande auktion på Barnebys!