Din sökning efter konst, design, antikviteter och samlarföremål börjar här

Torsten Andersson (1926–2009) Sverige

Den skånska bildkonstnären Torsten Andersson utbildade sig vid Otte Skölds målarskola i Stockholm, Kunstakademiet i Köpenhamn och vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Han hade sin första separatutställning på Galerie Blanche i Stockholm 1954. Genombrottet kom i början på 60-talet med målningarna "Måsen" och "Källan". Hans debutverk var geometriskt nonfigurativa och efter sitt genombrott växte Anderssons intresse för bildens dubbla egenskap som självständigt föremål och betydelsebärande tecken.Torsten Andersson använde sig av måleriet och dess möjligheter för att skapa en illusion av en verkligheten som inte finns någon annanstans än i bilden. Anderssons måleriska redskap var motsatta begrepp så som måleri-skulptur, yta-rum, fiktiv-verklig, figurativ-abstrakt. Med hjälp av dessa redskap ifrågasatte och undersökte han de bildspråkliga konversationerna för att hitta en väg för måleriet.År 1966 lämnade Torsten Andersson sin professur som han fått på Konsthögskolan i Stockholm och flyttade tillbaka till Skåne. Andersson höll sig borta från konstlivet fram till slutet av 1980-talet då han visade upp en monumental, visionär och förfinad konst. 


Artiklar relaterade till Torsten Andersson (1926–2009) Sverige

Hemma hos Peter Andersson

Peter Andersson är uppvuxen med konst och går ofta på utställningar. För honom är konsten ett sätt att förstå sin samtid, vilket tydligt märks i hemmet där konsten står i centrum omgiven av tidlösa designklassiker.