Vilhelmina Carlson-Bredberg (1857-1943) Sverige

Den svenska målaren Vilhelmina Carlson-Bredberg, eller Mina Carlson, var elev hos Kerstin Cardon och Amanda Sidwall i Stockholm innan hon flyttade till Paris för studier vid Académie Julian mellan 1883–1890. Carlson-Bredbergs produktion omfattar till största delen porträtt men hon målade även interiörer, stockholmsbilder och historiska motiv. Under 1890-talet utvecklades hennes verk av impressionisterna influerade realism mot en ljusare och friare expressionistisk stil, starkast uttryckt i vardagliga barnskildringar. 
Carlson-Bredberg gjorde många resor och fick genom dem varaktiga kontakter inom den brittiska "Arts and Crafts-rörelsen". Hon undervisade även vid Elisabeth Keysers målarskola i Stockholm. 
Öka synligheten för din kommande auktion på Barnebys!