Din sökning efter konst, design, antikviteter och samlarföremål börjar här

Syntetism

Syntetism, konstriktning under 1800-talets sista decennier med sammanfattande konturer, enhetliga och plana färgfält. En förenklad och ytbunden utveckling av symbolismen.


Artiklar relaterade till Syntetism

Kubism - abstrakt eller exakt?

Kubismen har ofta slarvigt beskrivits som abstrakt. Kanske är det därför något överraskande när man får höra att de första kubisterna faktiskt inte strävade efter att skapa abstrakt konst. De försökte snarare skildra verkligheten genom ett fyrdimensionellt bildlandskap. Kubismens historia börjar på 1880-talet och har sedan dess haft ett stort inflytande över ett flertal stilriktningar som utvecklats.

Måleri

Taggar