Syntetism

Syntetism, konstriktning under 1800-talets sista decennier med sammanfattande konturer, enhetliga och plana färgfält. En förenklad och ytbunden utveckling av symbolismen.


Artiklar relaterade till Syntetism

0

Kubism – abstrakt eller exakt?

Även om många betraktar kubismen som abstrakt, var den ursprungligen tänkt som ett sätt att presentera hyperrealism genom fyrdimensionella avbildningar.

Måleri
0

Tio verk som skakat om konsthistorien

När CF Hill presenterar det återkommande utställningsformatet "Ten by Ten" säljs tio konstverk av svenska och internationella mästare från vitt skilda tidsperioder och med helt olika utryck, men som alla har sin givna plats i konsthistorien.

Konst


Öka synligheten för din kommande auktion på Barnebys!