Aspire Art Auctions moderniserar den sydafrikanska konstmarknaden

Aspire Art Auction förändrar konstmarknaden i Sydafrika och betalar royalties till unga framstående konstnärer. Den 25 mars håller de auktion fullspäckad med unga sydafrikanska talanger.

Aspire Art Auctions moderniserar den sydafrikanska konstmarknaden

Med en spännande blandning konst är det dags för Aspire Art Auctions nästa auktion i Kapstaden den 25 mars. Höjdpunkten på auktionen är ett ovanligt verk av Alexis Preller, Gold Angel, från 1970 som ställdes ut på konstnärens sista utställning på Goodman Gallery.

115.1
115.1

Det finns två ytterligare verk av Preller som drar ögonen till sig, varav ett är av hans tidiga expressionistiska verk, The Dance, föreställandes dansande par i en festlokal. I det andra verket från 1959, Vase and head in profile, syns ett experimenterade med stilar och teman som skulle komma att bli kännetecken för konstnärens senare verk.

blog
blog

Till försäljning finns också två små skulpturer av Sydney Kumalo, Figure on Bull och Leopard. Kumalo har tidigare slagit rekord när Aspire i november 2017 auktionerade ut Mythological Rider för 1 932 650 rand, motsvarande 1,3 miljoner kronor.

130.1
130.1
114.1
114.1

En stor del av auktionen fokuserar på samtida konst - ett område som Aspire är ledande inom på den Sydafrikanska konstmarknaden. Kanske är det mest framstående verket på auktionen ett verk av den högt aktade samtida konstnären Robert Hodgins. Den stora duken färdigställdes mellan 1997 och 1998 och var huvudnumret när konstnären ställde ut på Goodman Gallery. Night of the Awards är en triptyk som mäter nästan två gånger fem meter och är ett briljant exempel av Hodgins utsökta fallenhet för färg och komposition.

132.1
132.1

Det är märkbart hur flera av de stora namnen på auktionen är lovande samtida konstnärer med ett växande antal anhängare och med en dynamik i deras verk som bidrar till en förändrad agenda i den Sydafrikanska konstvärlden - en agenda som fokuserar på etnicitet, genus och identitetspolitik. En av de mest framstående konstnärerna inom skiftet är Athi-Patra Ruga. Med Kapstaden som bas arbetar Ruga med performance och fotografi i vilka han statuerar en idiosynkratisk värld, befolkad av karaktärer som han själv skapat, alla med humoristiska, färgstarka men också politiskt laddade identiteter och obestämda sexualiteter.

Athi-Patra Ruga
Athi-Patra Ruga

Två enastående verk av konstnären finns med på försäljningen. Först har vi Night of the Long Knives III (2013), en iscensättning av den magiska föreställningen om gränslandet Azania, som ställdes ut på öppningen av museet för samtidskonst Zeitz MOCAA i Kapstaden. Det andra verket är en väggbonad från 2013, Uzukile the elder, med proveniens från Fondation Louis Vuitton i Paris som haft med bonaden i sin utställning Being There som innehöll en rad Sydafrikanska samtida talanger.

Athi-Patra Ruga
Athi-Patra Ruga

En annan banbrytande Sydafrikansk samtida konstnär som finns representerad är Mohau Modisakeng med verket Untitled (Frame XVI) ur serien Frames från 2012 som föreställer konstnären själv i olika "frames" (bildrutor) där implicit våld anspelar på den globala situationen för den svarta kroppen. I just detta fall är det skygglapparna som fungerar som allegori för både våld och kontroll över subjektet. I en annan fotografisk performance, Passage (2017), beställd till Venedigbiennalen 2017, var slaveri, kolonialism och påtvingad migration ämnen för konstnärens verk. Verket blev hyllat i Kapstaden vid flera tillfällen i slutat av förra året.

blog (1)
blog (1)

Som framträdande samtida konstnärer har deras positioneringar tillsammans med de politiska intentioner som finns i deras verk och konstnärsskap gjort dem berättigade till Aspire Art Auctions Artist's Resale Right (ARR). Hängivna tillväxten och utvecklingen av den afrikanska konstmarknaden är Aspire Art Auction det första auktionshuset i Sydafrika att betala ut royalties till levande sydafrikanska konstnärer när deras verk säljs på auktion. Initiativet tas på bekostnad av auktionshuset själv och visar på ett engagemang för den afrikanska konstmarknadens fortlevande och utveckling.

Aspires intention är att säkra utvecklingen av konstindustrin genom att bidra till ett mer hållbart klimat för dem som varit med och gjort konstmarknaden till vad den är idag i Sydafrika. Samtidigt som detta stärker idag levande konstnärer bidrar ARR även till att bygga upp marknaden inför framtiden och hjälper konstnärer som Modisakeng och Ruga att tjäna pengar på deras växande ryktbarhet och framgång.

Aspire har idag tjänat royalties genom sina försäljningar till över 80 levande Sydafrikanska konstnärer. Den kommande auktionen i Kapstaden skiljer sig inte från tidigare auktioner och med fokus på just samtida konstnärer kan vi räkna med flera utdelningar.

Här kan du se alla Aspire Art Auctions föremål hos Barnebys!