Installationen som förenade barnen vid den amerikanska och mexikanska gränsen

För en kort stund fick barn vid den amerikanska och mexikanska gränsen leka med varandra - trots muren mellan dem. 

Foto via Ronald Raels Instagram
Foto via Ronald Raels Instagram

I helgen blev tre rosa gungbrädor virala. Det var arkitekturprofessorn Ronald Rael, som år 2017 skrev boken Borderwall as Architecture: A Manifesto for the U.S.-Mexico Boundary, tillsammans med arkitektbyrån Rael San Fratello som stod bakom dem. 

Ett barn på en av de tre rosa gungbrädorna vid den muren. Foto: via Ronald Raels Instagram
Ett barn på en av de tre rosa gungbrädorna vid den muren. Foto: via Ronald Raels Instagram

De ville skapa en tillfällig länk vid den amerikanska och mexikanska gränsen och resultatet blev tre gungbrädor som placerades mellan murens pelare. På så vis kunde barn och vuxna interagera trots den enorma vägg som separerar dem åt. 

De tre rosa gungbrädorna placerade mellan gränsmuren. Foto: via Ronald Raels Instagram
De tre rosa gungbrädorna placerade mellan gränsmuren. Foto: via Ronald Raels Instagram

Installationen Teeter-Totter Wall varade omkring trettio minuter och var hela tiden övervakad av gränspatruller. Rael San Fratello skrev:

"Muren, och murens olyckliga politik, separerar inte bara länder, utan regioner, städer, stadsdelar, familjer och nu på senare tid även barn från sina föräldrar. "

I kontrast till de hjärtskärande bilder som visas dagligen från den amerikanska och mexikanska gränsen, skapade Teeter-Totter Wall en stund fylld av lycka. 

Konstprojektet förbereddes innan och kunde snabbt monteras upp, för att sen monteras ner en kort stund senare. Arkitektbyrån har planer på att skapa fler interaktiva installationer vid muren bland annat Burrito Wall; ett matbord som gör att människor kan sitta tillsammans på var sin sida av muren och Wildlife Wall där särskilda öppningar möjliggör för djur att röra sig fritt mellan båda sidor. 

Annons
Annons