Din sökning efter konst, design, antikviteter och samlarföremål börjar här

Kubism

Kubism, konstriktning företrädd av Picasso och Georges Braque i början av 1900-talet. Ersatte centralperspektivet med flera blickpunkter och förordade sträng formell uppbyggnad med ytan uppbruten av geometriska fält.


Artiklar relaterade till Kubism

Kubism - abstrakt eller exakt?

Kubismen har ofta slarvigt beskrivits som abstrakt. Kanske är det därför något överraskande när man får höra att de första kubisterna faktiskt inte strävade efter att skapa abstrakt konst. De försökte snarare skildra verkligheten genom ett fyrdimensionellt bildlandskap. Kubismens historia börjar på 1880-talet och har sedan dess haft ett stort inflytande över ett flertal stilriktningar som utvecklats.

Måleri

Alberto Giacometti och skissens centrala roll

Giacometti var en av efterkrigstidens mest inflytelserika skulptörer, som än idag bibehåller sitt grepp om konstvärlden. Hans radikala och nytänkande formspråk befinner sig bortom den sedvanliga skalan, vilket gör Alberto Giacometti till föremål för ständig beundran och inspiration.

Skulptur

Modernismens Picasso

Om 1900-talet kan sägas ha en multikonstnär på samma sätt som renässansen manifesterades i Leonardo Da Vinci, är 1900-talets allra största konstikon Pablo Picasso.

Konst

Taggar