5 saker du bör veta om födelsedagsbarnet Fernand Léger

Idag var det 135 år sedan konstnären Fernand Léger föddes, närmare bestämt den 4 februari år 1881. Han räknas till en av 1900-talets mest framstående konstnärer och har gjort ett djupt avtryck i den moderna konstens historia.

5 saker du bör veta om födelsedagsbarnet Fernand Léger

1. Fernand Léger växte upp i en lantbrukarfamilj i Argentan i norra Frankrike. Légers konstnärliga talang var utmärkande redan i tidig ålder, och som ung gick han en två år lång lärlingsutbildning vid ett arkitektkontor i Caen. Året därpå flyttade han till Paris för att arbeta som arkitekt, och tre år senare började han studera på Konstakademin i Paris.

2. Léger's sätt att måla var i början av hans karriär en blandning av Impressionism och Fauvism, men med inspiration av konstnärer såsom Pablo Picasso och George Braque började Léger utveckla en kubistisk stil i sitt konstnärsskapande. Légers användande av cyliderformer samt uppdelande av objekt som korsar varandra blev utmärkande för hans konst som fick beteckningen "tubism" av konstkritiker. Det industriella samhällets frammarsch under 1920-talet går tydligt att se i Légers konst, som ofta skildrar det nya moderna livet genom avbildandet av mekaniska former samt geometriska, robotliknande människor.

Three Women, Fernand Léger, (1921) Foto: NJBiblio
Three Women, Fernand Léger, (1921) Foto: NJBiblio
Mona Lisa with the Keys, Fernand Léger (1930) Foto: Allpainters
Mona Lisa with the Keys, Fernand Léger (1930) Foto: Allpainters

3. Léger var anhängare av Purism-rörelsen som lanserades av konstnärerna Amédée Ozenfant och Le Corbusier i Frankrike år 1918.  Syftet med rörelsen var att beröva kubismen på dekorativa inslag och istället framställa föremål som kraftfulla former avskalade på detaljer. Detta resulterade i att Léger började använda mer platta färger samt djärva, svarta konturer i sin konst.

4. Utöver konst, ägnade sig Léger åt filmskapande. År 1924 skapade han konstfilmen "Le Ballet Mechanique" tillsammans med filmmakaren Dudley Murphy. Samma år grundade han en egen konstakademi "Academie Moderne" i Paris. Légner illustrerade även böcker samt skapade uppsättningar och kostymer för filmproduktioner liksom ballet- och teaterföreställningar.

5. Léger var verksam till slutet av sitt liv och blev tillägnad ett eget museum "Musée Fernand Léger" i Biot, Frankrike år 1960. Den 17 Augusti 1955 gick han bort. Han bodde då i Gof-sur-Yvette, Frankrike.

The Bargeman, Fernand Lèger (1918) Foto: Metmuseum
The Bargeman, Fernand Lèger (1918) Foto: Metmuseum
The Mechanic, Fernand Léger (1920) Foto: Allpaintings
The Mechanic, Fernand Léger (1920) Foto: Allpaintings
Woman with Mirror, Fernand Léger (1920) Foto: Allpaintings
Woman with Mirror, Fernand Léger (1920) Foto: Allpaintings
Le vase rouge et noir, Fernand Léger (1938) Foto: Allpaintings
Le vase rouge et noir, Fernand Léger (1938) Foto: Allpaintings

 

Fler konstverk av Fernand Léger finner du på auktion hos Barnebys

Öka synligheten för din kommande auktion på Barnebys!