Har Frida Kahlos röst blivit känd?

Alla känner vi till hennes verk och hennes personliga stil som har inspirerat otaliga efterkommande kreatörer. Kahlo har till och med framträtt i en liten serie stumfilmer… men vet någon hur hennes röst faktiskt lät? En inspelning med vad som kan vara konstnärens röst har nyligen gjorts officiell.

Nickolas Muray, ‘Frida Kahlo on White Bench, New York’ (2nd Edition) (detalj), 1939, image © Nickolas Muray Photo Archive / Throckmorton Fine Art
Nickolas Muray, ‘Frida Kahlo on White Bench, New York’ (2nd Edition) (detalj), 1939, image © Nickolas Muray Photo Archive / Throckmorton Fine Art

Det finns inga ljudinspelningar av den stora mexikanska konstnären Frida Kahlo. Frågor som länge ställts om hennes intonation eller hur hon uttryckte sig själv - element som skulle komplettera kunskapen om konstnären - kan snart komma att bli besvarade. En inspelning från 1949 hittades i januari i år, efter 70 år i radioprataren Alvaro Gálvez y Fuentes arkiv.

Nickolas Muray, ‘Frida Kahlo With Magenta Rebozo’, "Classic" (2nd Edition), (detail), 1939, image © Nickolas Murray Photo Archive / Matthew Liu Fine Arts
Nickolas Muray, ‘Frida Kahlo With Magenta Rebozo’, "Classic" (2nd Edition), (detail), 1939, image © Nickolas Murray Photo Archive / Matthew Liu Fine Arts

Inspelningen upptäcktes av National Sound Archives, som har de största ljudarkiven i Mexico. Dess chef, Pavel Granados, berättade under en presskonferens att “Fridas röst har alltid varit ett mysterium, ett ständigt sökande” och att “till idag har det inte funnits några inspelningar med Frida Kahlo”.

En melodisk röst som läser en text skriven av Kahlo 1949 där hon beskriver och hedrar sin man, konstnären Diego Rivera, i samband med 50 årsjubileet av hans karriär är vad som hörs på inspelningen.

"His dark, extremely tall, intelligent eyes rarely stop. [...] They allow his gaze to encompass a much larger field of vision, as if they were designed specifically for an artist painting large spaces."

Arkivet analyseras fortfarande för att fastställa om det är konstnärens röst som är inspelad, och om Pavel Granados har hittat den första någonsin kända inspelningen av Kahlo. Enligt honom finns flera ledtrådar som kan styrka hans tes, till exempel beskrivningen gjord i artikeln av den franske fotografen Gisèle Freund: “Frida röker, skrattar, talar i en varm melodisk röst.” Experter fortsätter undersökningen av Alvaro Gálvez y Fuentes arkiv och rådfrågar även andra källor.

Inspelningen släpptes förra månaden av den mexikanska kulturministern Alejandra Frausto.

Frida Kahlo, ‘Dos Desnunos in El Bosque (The Tierra Misma)’, 1939, © Christie's Images Ltd, 2016
Frida Kahlo, ‘Dos Desnunos in El Bosque (The Tierra Misma)’, 1939, © Christie's Images Ltd, 2016

Konstnärens auktionsrekord sattes 2016 hos Christie’s när verkes Dos Desnudos in El Bosque (The Tierre Misma) såldes för över 8 miljoner dollar. 

Läs mer om Frida Kahlo här!