Frida Kahlo - färgstark porträttmålare och giftig samhällskommentator

När Frida Kahlo gick bort i juli 1954 lämnade hon efter sig 143 målningar varav 55 var självporträtt. Sedan dess har hennes ansikte nästan samma igenkänningsfaktor som Mona Lisa. Genom starka färger, uttrycksfulla motiv med personliga och politiska budskap bidrog Frida Kahlo till formandet av Mexikos postrevolutionära identitet. Barnebys tar er med på en djupdykning i Frida Kahlos starka bildvärld.

Frida Kahlo. Bild: livrariasaccara.com
Frida Kahlo. Bild: livrariasaccara.com

De unga åren

Frida Kahlo föddes den 6 juli 1907 i Coyoacan utanför Mexico City. Fadern var kärleksfull men pendlade in och ut ur depression och blev tidigt diagnostiserad med epilepsi. Modern, Mathilde Calderon y Gonzalez, styrde hemmet med järnhand. Hon var en stark kvinnogestalt som Frida snart tog efter.

Här kan du läsa Barnebys födelsedagshälsning till Frida Kahlo 2016!

I Mexiko var kvinnans passivitet och undergivenhet norm - en mall som inte riktigt passade Frida Kahlo. Hon hade tagit efter sin mor och växt upp att bli en självständig och driven ung kvinna. Vid 18 års ålder kom hon in på läkarutbildningen, en dröm som fick ett smärtsamt slut år 1925 då hon skadades allvarligt i en svår bussolycka. Med bruten ryggrad och revben, elva frakturer på höger ben och en krossad fot blev hon sängliggande under en lång tid. Hennes kropp var genomborrad av ett järnrör vilket ytterligare försvårade återhämtningen - en skada som skulle komma att påverka hennes reproduktiva förmåga.

Frida Kahlo som ung
Frida Kahlo som ung

Till följd av den oerhörda tristess som sjukhusvistelsen genererade började hon måla. Hon fick nöja sig med de motiv som fanns till hands - självporträtt och porträtt av vänner och familj.

Diego Rivera

Hon kom under sin konvalescens i kontakt med konstnären Diego Rivera. Denna, i inledningen professionella, kontakt utvecklades snart till en relation och paret gifte sig 1929. Frida Kahlos konstnärskap har ofrivilligt blivit tätt sammanlänkat med äktenskapet med Diego Rivera.

Frida Kahlo tillsammans med Diego Rivera
Frida Kahlo tillsammans med Diego Rivera

Rivera var en uppskattad och välbeställd konstnär i både hemlandet och i USA, dit de flyttade 1930. Kvinnosynen i USA var, likt i hemlandet, konservativ och Frida trivdes aldrig riktigt bra.

Stilprofil

Frida Kahlo var engagerad i Mexicanidad, en estetisk rörelse som hyllade den inhemska mexikanska kulturen. Hon tog tydligt avstånd från amerikansk och europeisk politik och kultur och hennes konstnärsgärning blev viktig för uppbyggnaden av Mexikos postrevolutionära identitet. Hennes konst har beskrivits som naiv eller primitiv i hennes starka färgval och tydliga konturer. Måleriet är tydligt influerad av folkkonsten och har ofta tolkats som starkt nationalistiskt.

Gillar du sydamerikanskt? Läs om den nonfigurativa konsten här!

Konsten skildrar utanförskap och politiska antikapitalistiska ståndpunkter. Formspråket är eklektiskt och rymmer inslag av en rad olika stilar. Populärkultur och avantgardistisk modernism påverkade bildspråket, och trots att hon gärna distanserade sig från Europa kunde hon inte låta bli att inspireras av italienska renässansmästare som Botticelli och Bronzino. Det finns en elegans i Frida Kahlos måleri som för tankarna till prerafaeliterna, samtidigt som hennes utdragna kroppsskildringar påminner om Modigliani. Och visst kan man i hennes stiliserade växtlighet urskilja en viss jugendinfluens?

Frida Kahlo i en av sina klassiska blomsterkransar
Frida Kahlo i en av sina klassiska blomsterkransar

Under 1930-talet mötte Frida Kahlo den franske författaren och surrealisten André Breton. De blev snart goda vänner och Breton visade ett stort intresse för Kahlos konst. År 1938 möjliggjorde han hennes första utställning i New York. Breton menade att Frida Kahlos konst, fylld med fantasi och symbolism, var av tydlig surrealistisk art. Men Frida själv höll inte med. Hon höll fast vid att hon aldrig målade sina drömmar, blott sin egen verklighet.

Selfportrait on the border between Mexico and the United States

Sedan trafikolyckan på 20-talet har Frida själv varit sitt mest frekventa motiv och det är för självporträtten många känner till Frida Kahlo idag, numera har de flesta hört talas om “hon med ögonbrynen”.

Under sin tid i USA målade hon Selfportrait on the border between Mexico and the United States (1932). Målningen föreställer Frida Kahlo iförd rosa klänning stående på gränsen mellan länderna. Hon står med ryggen mot det karga, industriella landskap som symboliserar USA, där gravstensliknande skyskrapor tornar upp sig över massiva fabriksbyggnader i tegel. Med huvudet vridet åt höger står hon vänd mot hemlandet. Där prunkar naturen, och marken vid hennes fötter är strösslad med religiösa figuriner och kranier. I bakgrunden ser vi forntida tempel - en anknytning till det religiösa och ursprungliga Mexiko.

Selfportrait along the boarder between Mexico and the United States.
Selfportrait along the boarder between Mexico and the United States.

Målningen är en gestaltning av hennes ambivalenta inställning till grannlandet i norr. Den understryker även den uppenbara kontrasten mellan det industriella, kapitalistiska och inhumana USA och det fruktbara, traditionsrika Mexiko. Verket är ett exempel på det nationalistiska i Frida Kahlos måleri - hur hon så starkt påverkas av Mexicanidadrörelsens motvilja till det västerländska.

The two Fridas

The two Fridasfrån 1939 tar upp frågor kring arv och rollen som kvinna. Det vänstra jaget är iförd en viktoriansk utstyrsel som hänvisar till hennes europeiska ursprung. Den andra Frida, placerad till höger i bild, bär en traditionell tehuansk klänning. Tehuandräkten bars av kvinnor i matriarkala samhällen i det forna Mexiko. Att hon väljer att avbilda sig själv som tehuan-kvinna visar på hennes ovilja att anpassa sig efter den traditionella kvinnonormen.

The Two Fridas
The Two Fridas

Återigen leker Frida Kahlo med kontraster. Det blir en tydlig skillnad mellan det viktorianska, en tid starkt associerad med kvinnoförakt och strikt begränsade kvinnoroller, och den självständiga tehuanska kvinnan. En kommentar på samtidens kvinnosyn eller en manifestation av sin kluvna syn på sin egen identitet och tillvaro - antagligen båda.

Vilket Frida Kahlo-verk var den dyraste klubbningen? Kika här!

My dress hangs there

Det tehuanska är ett återkommande motiv i Kahlos konst. Dessa mytomspunna mexikanska urkvinnor representerade en frihet och självständighet som Kahlo starkt identifierade sig med. Tehuanklänningen dyker återigen upp i målningen My dress hangs there från 1933. Vi ser ett stökigt stadslandskap fyllt med kalla skyskrapor och disiga avgaser - New York - kapitalismens högborg fylld med fattigdom, död och smuts. Mitt i bild hänger Fridas Tehuanklänning, som står i stark kontrast till den karga, grå omgivningen. Människorna skildras som små pointillistiska massor, myllrande kring soppkök, i demonstrationståg och i parader.

My Dress Hangs There
My Dress Hangs There

Över klänningen ser vi Federal Hall och en staty föreställande George Washington. Ett monument för USAs revolutionära födelse. Bakgrunden domineras av brinnande hus, bolmande skorstenar och på vattnet, en ångbåt som lämnar staden, kanske för att återvända till Mexiko? Frida har här skildrat sin bild av USA, landet som grundades av ett revolutionärt folk, men som byggt sin framgång på kapitalism och arbetarklassens lidande.

Att vara kvinna

I sin essä “Why have there been no great women artists” diskuterar Linda Nochlin varför kvinnliga konstnärer sällan nått samma framgång som sina manliga motparter. Kvinnor har sällan haft tillgång till likvärdig utbildning som män och oftast begränsats av förpliktelser i hemmet. Kvinnliga konstnärer har därav hänvisats till småskalig produktion av mindre respekterade motiv såsom porträtt, ofta av barn eller andra kvinnor, landskap, blomstermåleri eller stilleben. Motiv som resulterat i en ofta ensidig emotionell tolkning - något som även präglat analysen av Frida Kahlos arbete.

Frida Kahlo 1946
Frida Kahlo 1946

För att kringgå normerna använde sig Frida av personliga motiv och porträtt för att förmedla djupare, och kanske mer okonventionella, budskap. Det personliga och politiska existerar således samstämmigt i Frida Kahlos liv och verk.

Frida & Diego Rivera

Ett exempel på hur Frida Kahlo använde sig av konventionella motiv för att röja en underliggande mening är Frida & Diego Rivera från 1931, målad under parets vistelse i USA. Paret skildras hand i hand, Diego med palett och pensel i hand och Frida passiv, ett halvt steg bakom sin man. Över deras huvuden sträcker sig en banderoll med texten Agui nos veis, a mi Frida Kahlo, junto con mi amigo esposo - Här ser ni oss, jag, Frida Kahlo, och min man.

Frida & Diego Rivera
Frida & Diego Rivera

Vad som vid första ögonkastet kan uppfattas som ett enkelt porträtt av makar handlar i själva verket om genus och social position inom ett äktenskap. Frida använder inte sitt gifta efternamn och bara det faktum att verket är målat på beställning och signerat av henne, gör skildringen av den aktiva Diego Rivera och den undergivna Frida Kahlo närmast ironisk.

Henry Ford Hospital

Strax efter hennes andra missfall 1932 målade Frida Kahlo Henry Ford Hospital. I Mexiko var reproduktion en del av kvinnligheten och drömmen om moderskapet synonymt med att vara kvinna. Vid första anblick liknar verket en sorgesång av en dröm som som krossats. Förtvivlad ligger hon på en säng, naken och blottad, omgiven av fruktbarhetssymboler. Sängens placering utomhus berättar dock en parallell historia. Kanske är det ett ifrågasättande av hur en sådant privat sak om graviditet och reproduktion kan vara ämne för en sådan publik diskussion.

Henry Ford Hospital
Henry Ford Hospital

Verkets tidigare titel, Lost Desire, väcker även frågan om hur huruvida Frida Kahlo ens hade en önskan efter barn. Vidare föreslår den tidigare titeln att verket är en kritik av hur kvinnan är fjättrad av förväntningar och omsorgsbörda.

Efter sin död lämnade Frida Kahlo över 200 målningar, teckningar och skisser. Sedan dess har konstnärer från hela världen inspirerats, influerats och intresserat sig för Frida Kahlos konst. Med tanke på Frida Kahlos ständiga kamp mot normer och kvinnoförtryck förvånar det knappast att hennes liv och verk har haft ett enormt inflytande på den feministiska konstinriktningen. Frida Kahlo gick bort den 13 juli 1954, 47 år gammal.

Här kan du hitta Barnebys Frida Kahlo-inspirerade föremål!