Hilma af Klint i New York

I höst gör Hilma af Klint storstilad entré i New York när Guggenheim visar den retrospektiva utställningen “Hilma af Klint: Paintings for the Future”. Nästan 75 år efter hennes död är konstnären mer aktuell än någonsin på den amerikanska konstscenen.

Hilma af Klint i New York
Moderna Museets utställning med Hilma af Klint år 2013. Foto: Moderna Museet.
Moderna Museets utställning med Hilma af Klint år 2013. Foto: Moderna Museet.

Hilma af Klint beskrivs bäst om den första abstrakta modernisten. Hennes visionära bildspråk, där symbolism och filosofi flödade, formades flera år före  Wassily Kandinskys, Robert Delaunays och Piet Mondrians, vilka länge betraktats som den abstrakta konstens föregångare.

Majoriteten av de 167 verk Guggenheim ställer ut under parollen Hilma af Klint: Paintings for the Future är en del av af Klints serie Målningarna till Templet, vilka skapades mellan år 1906-1915. Sviten gjordes för att hängas i ett tempel – i en av sina anteckningsböcker från år 1906 skriver Hilma:

Det tempel som du söker att uppnå förändras, det är utvecklingsbart och till sin inre karaktär ett uttryck för jämvikt, en svängande byggnad som ständigt är i rörelse och ändock stillastående”.

“Svanen, nr 17,” Hilma af Klint. Foto: Moderna Museet / Albin Dahlström.
“Svanen, nr 17,” Hilma af Klint. Foto: Moderna Museet / Albin Dahlström.

Att sviten gjorts för en svängd byggnad, tycks mycket passande för Guggenheimmuseet och Hilma af Klints första amerikanska soloutställning. Serien Målningarna till Templet förändrade konstnärens liv såväl som den moderna konsten – de är de första abstrakta konstverken västvärlden någonsin skådat.

af Klint föddes i Stockholm år 1862 där hon skolades i klassiskt måleri på Tekniska skolan, nuvarande Konstfack. Hon studerade porträttmåleri och målade inledningsvis främst tidsenliga landskap.

Hilma af Klint i ateljén, cirka år 1895. Fot via Stiftelsen Hilma af Klints Verk.
Hilma af Klint i ateljén, cirka år 1895. Fot via Stiftelsen Hilma af Klints Verk.

Redan som 17-åring intresserade sig Hilma af Klint för spiritualism och besökta ofta både seanser såväl som filosofiska föreningar. Intresset skulle komma att prägla resten av hennes liv och förändra riktningen för hennes konstnärskap – måleriet kom allt mer att kännetecknas av geometriska former, intensiva färger och dramatiska, storskaliga mönster. Hennes fängslande verk var tidiga uttryck för den nonfigurativa konsten och Himla var långt före sin tid: en pionjär inom den abstrakta konsten.

Vill du läsa mer om Hilma af Klint? Klicka här!

Hilma af Klint, “Altarbild, nr 1”, grupp X, Altarbilder, 1915. Foto: Moderna Museet / Albin Dahlström.
Hilma af Klint, “Altarbild, nr 1”, grupp X, Altarbilder, 1915. Foto: Moderna Museet / Albin Dahlström.

År 1896 bildade af Klint gruppen De Fem tillsammans med fyra vänner. Samtliga i gruppen uttryckte ett djupt intresse för andlighet och tillsammans höll de seanser och diskuterade ämnet. af Klint målade allt mer abstrakt och tillät filosofin att diktera det egna konstnärskapet och vilket resulterade i verk fulla av religiösa system. Hilma af Klint ville överskrida de barriärer den fysiska världen bestod av för en högre form av insikt och upplysning.

Hon målade som ingen annan och oroade sig för hur verken skulle mottagas av både kollegor och publik. Hon bestämde sig för att inte ställa ut de abstrakta målningarna under sin livstid, utan nöjde sig med att visa sina porträtt och landskap. Hon gick till och med så långt skriva in villkoren för de abstrakta verkens debut i sitt testamente – de skulle inte visas för allmänheten förrän 20 år efter hennes egna död.

Guggenheim, New York.
Guggenheim, New York.

Det skulle dröja till år 1986, drygt 40 år efter hennes död, som af Klints abstrakta verk visades för första gången, när Los Angeles County Museum of Art inkluderade hennes verk i utställningen The Spiritual in Art, Abstract Painting 1890-1985. Kritiker drog omedelbart paralleller mellan af Klints konstnärskap och 1900-talets modernister, men det faktum att af Klints verk skapades långt före den modernistiska rörelsen fått grepp om Europa revolutionerade konstvärlden och af Klint gjorde äntligen sitt internationella genombrott. Idag förvaltas Hilma af Klints verk, tillsammans med flera anteckningsböcker och skissblock av Stiftelsen Hilma af Klints Verk.

Efter att Himla af Klint inkluderats i den moderna konstens kanon har hon kommit att beskrivas som den abstrakta konstens främsta pionjär. Hennes nonfigurativa måleri med dess lysande färger och genomträngande symbolism placerar af Klint i 1900-talets modernistiska konströrelses främsta led, och Hilma själv till en av de mest innovativa kvinnorna i konsthistorien.

Utställningen har kurerats av Tracey Bashkoff, senior curator på Guggenheim i samarbete med Moderna Museets Daniel Birnbaum och Stiftelsen Hilma af Klint Verk.

Utställningen Hilma af Klint: Paintings for the Future visas på Guggenheim Museum of Art i New York under perioden 12 oktober 2018 – 23 april 2019.