Hilma af Klint till Stockholm

Om du missade utställningen Hilma af Klint: Paintings for the Future på Guggenheim i New York, som slog besöksrekord med 600 000, har du chansen att se Hilma af Klints storslagna verk på Millesgården i Stockholm nu i höst. Utställningen Måleri och andlighet visar tre svenska konstnärers fascination för ockultism och det andliga sökandet under sekelskiftet 1800-1900.

Hilma af Klint till Stockholm

Redan som tonåring deltog Hilma af Klint (1862-1944) i spiritistiska séanser och ägnade större delen av sitt liv åt det andliga sökandet, vilket återspeglas i hennes konstverk. af Klint var övertygad om att verkligheten inte begränsas till den fysiska dimensionen, hon förmedlade därför budskap från en parallell inre värld som hon menade finns.

Hilma af Klint, Serie VIII, Utgångsbild, 1920. ©Stiftelsen Hilma af Klints Verk.
Hilma af Klint, Serie VIII, Utgångsbild, 1920. ©Stiftelsen Hilma af Klints Verk.

År 1896 bildade Hilma af Klint tillsammans med fyra likasinnade konstnärer “De fem”, som träffades en gång i veckan för andliga sammankomster. De utförde automatisk skrift och automatiska teckningar, där de fick information genom yttre krafter, som senare resulterade i att de förde en bok över mediala budskap från de andliga väsen som de kallade “De Höga”. Med tiden kände sig af Klint alltmer utvald och efter tio år av esoteriska övningar tog hon sig an ett uppdrag av “De Höga”. Uppdraget var de så kallade Målningarna till templet, vilka hon skulle ägna nio år till att slutföra.

Här kan du läsa mer om Hilma af Klints liv

HAK103 - De tio största, nr 2 - Barnaåldern - 1907 - 315x234cm © the Hilma af Klint Foundation
HAK103 - De tio största, nr 2 - Barnaåldern - 1907 - 315x234cm © the Hilma af Klint Foundation

Målningarna till Templet består av 193 stycken målningar och samtidigt som dessa verk skapades genomgick Hilma af Klint en konstnärlig revolution då hon gick från traditionellt måleri till ett nonfigurativt formspråk som både var färgstarkt och hade en stark symbolik. Senare, när hon avslutat uppdraget, fortsatte hon att uttrycka sig med hjälp av den andliga dimensionen men ofta med motiv som växter, djur och organismer och i mindre skala än de tidigare verken.

Hilma af Klint hade en vision om att hennes konst skulle påverka människors medvetenhet och förhoppningsvis så småningom även samhället. Hon visade aldrig sin konst och det skulle dröja mer än fyrtio år efter hennes död, tills hennes målningar upptäcktes och visades upp i Los Angeles år 1986. Trots att hon var okänd för sin samtid räknas hon idag som en av Sveriges främsta konstnärer och en abstrakt pionjär.

Vänster: Tyra Kleen, Man med dubbla regnbågar, årtal okänt. ©Tyra Kleenstiftelsen. Höger: Lucie Lagerbielke, Komposistion no6, 1916. 
©Per Ekströmmuseet
Vänster: Tyra Kleen, Man med dubbla regnbågar, årtal okänt. ©Tyra Kleenstiftelsen. Höger: Lucie Lagerbielke, Komposistion no6, 1916. ©Per Ekströmmuseet

De två andra konstnärerna som ställs ut på Millesgården är Tyra Kleen (1874-1951) känd för sina illustrationer och Lucie Lagerbielke (1865-1931) som var verksam som författare men också konstnär. Både Kleen och Lagerbielkes verk var liksom Hilma af Klints verk, spirituella och hade det andliga som tema i sina arbeten.

HaK187 - Altarbilder, Grupp X, nr 1 - Altarbild - 1915 - 237,5x179,5cm © the Hilma af Klint Foundation
HaK187 - Altarbilder, Grupp X, nr 1 - Altarbild - 1915 - 237,5x179,5cm © the Hilma af Klint Foundation

Den senaste retrospektiva utställningen var på Guggenheim där de slog besöksrekord och Hilma af Klint blev än en gång hyllad för sina målningar, där bland annat majoriteten av de 167 verk som ställdes ut var från hennes samling Målningar till Templet. Vilka av hennes mästerverk vi får se på Millesgården nu i höst återstår att se.

Utställningen Måleri och andlighet visas på Millesgården i Stockholm under perioden 5 oktober 2019 - 9 februari 2020.