Samlingen som omfattar cirka 1 000 verk rymmer flera av samtidens mest hyllade konstnärer och har betytt oerhört mycket för den svenska konstscenen sedan det öppnades för knappt trettio år sedan.

- Det är en stor ära för Sotheby´s att bistå Magasin III, som är en av de främsta kulturinstitutionerna i Norden. Genom försäljningen i New York i november  kommer de  fortsätta det pågående arbetet med  att ständigt utveckla samlingen och starta nya utbildningsprojekt kring konst, säger Peder Isacsson.

Auktionen äger rum den 11-12 november på Sotheby´s i New York och omfattar totalt 19 verk ur samlingen och det samlade utropet ligger på motsvarande 66 miljoner kronor. Högst utrop(2,5-3,5 miljoner dollar) har verket "Untitled #7" av den kanadensiske konstnären Agnes Martin. Andra betydelsefulla verk som säljs är Bruce Naumans "Untitled(Suspended Chair, Vertical III)" med ett utrop på 600-800 000 dollar samt David Smiths verk "Voltri III" med utrop 1,5-2 miljoner dollar. Till de mer namnkunniga konstnärerna vars verk auktioneras ut hör Anish Kapoor och Cindy Sherman.