6 saker du bör veta om födelsedagsbarnet Lucio Fontana

Idag gratulerar vi konstnären Lucio Fontana som föddes den 19 februari i provinsen Santa Fe i Argentina år 1899. Fontana räknas som en av nittonhundratalets mest inflytelserikaste och nyskapande konstnärer och fortsätter än idag att inspirera många.

6 saker du bör veta om födelsedagsbarnet Lucio Fontana

1. Lucio Fontana föddes i Argentina av föräldrar med italiensk börd och flyttade till Italien under sin ungdom för att studera. Han utbildade sig till skulptör vid Accademia di Belle Arti di Brera i Milano, och började sedan arbeta i sin pappas atélje (även han var verksam skulptör).

2. I början av 40-talet flyttade Fontana tillbaka till Argentina för att fortsätta sitt arbete som skulptör. År 1964 lanserade han, tillsammans med några av sina studenter, manifestet Manifesto Blanco.  Manifestet betonade vikten av att integrera konst med vetenskap då de menade att nya vetenskapliga och filosofiska upptäckter gjorde att även konsten behövde utvecklas för att kunna reflektera den moderna världen. Samma år grundar Fontana avantgarde konstskolan Acamdeia Altamira i Buenos Aires för att sprida sina idéer.

3. Ur Manifesto Blanco växer konstinriktningen spatialism fram som Fontana lanserar år 1947. Spatialismens syfte var att frångå det traditionella i konsten och istället anamma nya tekniker såsom neonljus och television för att förena färg, ljud, rörelse och rymd. Rörelsen fick inget större genomslag men kom att spela en viktig roll i Fontanas fortsatta konstnärskap.

"Sphere", Lucio Fontana (1957) Foto: Wikiart
"Sphere", Lucio Fontana (1957) Foto: Wikiart

4. År 1949 blir en vändpunkt i Fontanas konstnärskapande. Fontana, som tidigare främst ägnat sig åt skulptering, börjar hänge sig åt det abstrakta i sin konst genom att bland annat skära och utföra punkteringar i dukar - så kallade slash-målningar. Dessa slash-målningar skulle bli hans mest kända verk och var vid tillkomsten banbrytande för sin tid. Fontana ansåg att det endast var genom det abstrakta som han kunde utforska tid, rum, ljus och rörelse i konsten.

"Concetto Spaziale, Attese", Lucio Fontana (1961) Foto: Bukowskis
"Concetto Spaziale, Attese", Lucio Fontana (1961) Foto: Bukowskis
"Concetto Spaziale", Lucio Fontana (1960) Foto: Sotheby's
"Concetto Spaziale", Lucio Fontana (1960) Foto: Sotheby's

5. Efterfrågan på Fontanas verk är idag mycket stor. Förra året såldes Fontanas "Concetto Spaziale, Attese" från 1965, för circa 106 miljoner kronor på auktion hos Sotheby's vilket är rekord vad gäller Fontanas slash-målningar.

”Cancetto Spaziale, Attese”, Lucio Fontana (1965) Foto: Widewalls
”Cancetto Spaziale, Attese”, Lucio Fontana (1965) Foto: Widewalls

6. Under sina sista verksamma år, producerade Fontana en rad vita målningar som han punkterar med sträck och hål, i sin strävan efter renhet. Fotnana går ur tiden den 7 september år 1968 i Camabbio, Italien. Idag räknas Fontana som en av vår tids största konstnärer, och hans verk finns att skåda på museer och hemma hos privata samlare världen över.

"Concetto Spaziale", Lucio Fontana (1953-1954) Foto: Sotheby's
"Concetto Spaziale", Lucio Fontana (1953-1954) Foto: Sotheby's
"Concetto Spaziale", Lucio Fontana (1962) Foto: Sotheby's
"Concetto Spaziale", Lucio Fontana (1962) Foto: Sotheby's
"Concetto Spaziale Attese", Lucio Fontana (1959) Foto: Sotheby's
"Concetto Spaziale Attese", Lucio Fontana (1959) Foto: Sotheby's

 

Fler konstverk av Lucio Fontana finner du på auktion hos Barnebys