Fallet "M"

Ett av de mer intressanta rättsfallen berörande konstförfalskning i Sverige de senaste åren är det så kallade fallet "M”. Fallet innehöll alla ingredienser för en spännande förfalskarutredning såsom svek, vilseledande, stora pengar och internationella förgreningar.

Förfalskad målning av Oskar Kokoschka. Bild: Art Signature Dictionary (ASD)
Förfalskad målning av Oskar Kokoschka. Bild: Art Signature Dictionary (ASD)

Ärendet tog sin början när en kvinna till en manlig bekant "M" lånade ut 200 000 kronor och som pant fick en Braque-målning som sedermera visade sig vara falsk. Efter det att utredningen startat kom en anmälan in från Bukowskis om en misstänkt falsksignerad Oskar Kokoschka, inlämnare var "M".

När polis gjorde husrannsakan i "M:s" bostad och ateljé hittades en falsksignerad August Strindberg, Edvard Munch och flera verk falsksignerade Egon Schiele. Ärendet svällde när det visade sig att "M" också sålt en falsksignerad Viktor Vassarely på Blocket och vid en ny husrannsakan hos "M" hittades nu en falsksignerad skulptur av Alberto Giacometti. Innan ärendet redovisades hann även "M" lura kronofogden då de vid en utmätning fått en falsksignerad Carl Kylberg som "M" uppgivit vara värd 400 000 kronor, passande nog exakt den summa som kronofogdemyndigheten var där för att utmäta.

Påföljden på ett års fängelse - som utdömdes den 22 mars 2011- får väl anses förhållandevis hård för den här typen av ärenden i Sverige.

Förfalskad målning av Oskar Kokoschka. Bild: Art Signature Dictionary (ASD)
Förfalskad målning av Oskar Kokoschka. Bild: Art Signature Dictionary (ASD)
Förfalskad målning av Alberto Giacometti. Bild: Art Signature Dictionary (ASD)
Förfalskad målning av Alberto Giacometti. Bild: Art Signature Dictionary (ASD)

För den som är intresserad av att läsa mer om fallet kan domen beställas på svea.hovratt@dom.se. Ange mål nr B 3323-10.