Frukost med grundarna till Artely - om försäljning av konst online

Konstvärldens digitala omställning rymmer många nya initiativ, men det är långt ifrån alla som klarar utmaningarna med att snabbt kunna anpassa sig i en digital och ständigt föränderlig värld över tid. En svensk start-up i konstvärlden som etablerat sig på förstahandsmarknaden är Artely som nyligen firat två årsjubileum. Pontus Silfverstolpe har träffat grundarna bakom Artely för att höra hur de ser på försäljning av konst online.

Frukost med grundarna till Artely - om försäljning av konst online

Att online-handel haft en stadig tillväxt i många år, och bara fortsätter att växa, är ingen nyhet. De senaste åren har den i allt högre grad börjat leta sig in i konstvärlden. Barnebys Pontus Silfverstolpe träffade grundarna till det onlinebaserade galleriet Artely för att höra mer om deras syn på försäljning av konst online.

Artely som presenterar och säljer konst i den högre prisklassen upp till 100 000 kronor väljer ut sina konstnärer precis som vilket galleri som helst. De letar ofta efter smala och starka konstnärskap med lite udd, något som kan sammanfattas i deras slogan “Interesting art for interesting people”. Men det många kanske inte tänker på är att Artely inom konstvärlden lika väl kan ses som ett techbolag, där arbetet med ny teknik, utveckling av nya funktioner och design för att ständigt möta förväntningarna från dagens konsumenter prioriteras lika högt som kvaliteten på det urval av konsten som presenteras.

Aleksandra Antonov och Alexander Antonov, grundarna av Artely
Aleksandra Antonov och Alexander Antonov, grundarna av Artely

Många hävdar att konst måste ses i verkligheten, håller ni med?

- Många av de gamla, eller ska man kanske säga traditionella aktörerna, har en föreställning om att konst inte kan presenteras online, att kunden inte kan bilda sig en rättvis uppfattning av verket de ser. Vi tycker att det tankesättet är att underskatta dagens konsument, säger Aleksandra Antonov, en av grundarna.

- Många av dagens konsumenter av konst är vana att se det de är i akt att köpa via en skärm. De är vana att föreställa sig hur produkten kommer att se ut i verkligheten. Men framförallt är det också upp till oss som säljer konst att lösa den stora utmaningen med att presentera konst online på ett sådant sätt att gränsen mellan att se verket rent fysiskt och online suddas ut och inte längre gör någon skillnad för kunden, som i allt större utsträckning vill ha möjligheten att se och uppleva utbudet online, oavsett vad det är, säger den andra grundaren Alexander Antonov.

Hur har ni tagit er an den utmaningen?

- Vår bakgrund, från att ha varit med och byggt upp olika online-verksamheter inom olika branscher till att på olika sätt jobba med konst online under 20 år, har självklart hjälpt oss enormt. Att presentera just konst online är kanske något av det svåraste som finns, med det sagt absolut inte omöjligt. Det är något vi arbetar med varje dag, säger Alexander.

- Det är också därför vi sedan starten i olika omgångar utvecklat en rad olika funktioner för att skapa den bästa upplevelsen för kunden. Bland annat kan man se verket man är intresserad av i den miljön och på den väggen man har tänkt sig att verket ska hänga på. Med ett klick kan du se hur konstverket ser ut när det hänger ovanför din soffa. Du behöver inte heller lämna soffan för att få verket dit, fortsätter Aleksandra.

"Ön" av Hans Kvam, 12 000 kr
"Ön" av Hans Kvam, 12 000 kr

Jag gissar att det hjälper köparna i beslutsprocessen?

-Ja, Artely hjälper dig med alla stegen längs vägen. Att denna typ av funktioner i allt större utsträckning efterfrågas av kunderna idag ser vi på alla håll inom olika branscher. Ikea till exempel har sin Ikea Place där kunden kan placera tilltänkta möbler i sina egna rum för att bilda sig en bättre uppfattning, säger Aleksandra.

- En annan väldigt uppskattad feature som vi införde för ett tag sedan är presentationen av ett verk med hjälp av video. Förutom att man idag förväntar sig att se mer än bara en bild, såsom detaljbilder eller bilder som visar produkten från olika vinklar, så är video något man kan se hos allt fler aktörer som verkar inom online-försäljning. Man säger att en bild säger mer än tusen ord, men en video säger mer än tusen bilder, säger Alexander.

- Utöver det har vi också flertalet gånger genomfört eye tracking tester på vår sajt för att kunna följa användarnas beteende. Vi kunde då se hur besökarna använder sajten och därefter göra justeringar för att förutom att ytterligare underlätta navigeringen framförallt också förbättra besökupplevelsen och hur man ser konsten på Artely, tillägger Aleksandra.

Ser ni några likheter med ett tradionellt galleri?
- Att besöka Artely ska vara som att besöka en konsthall eller ett galleri. När du går in på Artely möts du av verk upphängda på väggen. Allt presenteras med rätt proportioner och du får en känsla av att du står och betraktar verket i en konsthall. När du väl fastnat för ett verk kan du dessutom se det direkt på din egen vägg, säger Alexander.

"Vattnet" av AnnaMaria Lindholm Rogberg, 31 000 kr
"Vattnet" av AnnaMaria Lindholm Rogberg, 31 000 kr

Är det någon kategori av konst som ni ser lämpar sig bättre att sälja online?

- Egentligen inte. När vi startade Artely var det många i branschen som ansåg att det inte går att sälja konst online, framförallt originalkonst i vår prisklass. Idag vänder de sig istället till oss för att fråga hur man ska gå tillväga, säger Alexander.

- Det är nog också mer av en generationsfråga. Vår uppfattning är att de som fortfarande känner sig tveksamma till att köpa konst online är rent generellt mindre benägna att handla online oavsett vad det är, tillägger Aleksandra.

Vad tycker ni har varit den största utmaningen hittills?

- Du menar väl utmaningarna, i plural alltså, säger Aleksandra och skrattar. De har varit många och vi ska inte påstå att det är lätt att sälja konst online och driva en start-up i en relativt traditionell värld. Men om vi ska nämna en, så har det varit en utmaning att inte tappa kursen och den långsiktiga visionen, samtidigt som man låter just förändring vara en styrande faktor i allt man gör. Det är en svår balansgång. Vi har under vår resa gått från att vara en marknadsplats för svensk samtida konst för att idag gå ifrån det, idag är vi mer av ett fine art galleri online.

Vad är den långsiktiga visionen då?

- Det är enkelt. Att vara det självklara “place to go” för kunden som letar efter ett curerat utbud av intressant svensk konst och samtidigt erbjuda den bästa köpupplevelsen, svarar de båda med gemensam stämma.

Känner ni en oro från konkurrenter?

- Vad gäller de traditionella aktörerna som framförallt verkar offline så ser inte vi dem som konkurrenter. Striden om konsumenten kommer att avgöras online och de som inte ger sig in i matchen på allvar redan nu kommer nog att ha det väldigt svårt att i framtiden ens försöka ta sig in i rinken. Vad gäller renodlade onlineaktörer så vet nog ingen ännu hur deras resa kommer att utvecklas. Vi känner oss trygga med det vi gör och står för, och fokuserar på att hålla kursen rätt. Förutom att ha den bästa konsten, handlar det framförallt om att skapa den absolut bästa köpupplevelsen av konst, att ständigt vara lyhörd för konsumenterna och leva upp till deras förväntningar, säger Aleksandra.

- Vår ledstjärna i allt vi gör är att hela tiden anpassa oss och möta våra kunder där de är. Förmågan att inte bara snabbt kunna förändra sig utan också veta eller rättare sagt kunna förutspå åt vilket håll man bör förändras tror vi är den absolut viktigaste framgångsfaktorn vi haft på vår resa hittills, avslutar Alexander.

Originalkonst från Artely

Fine Art Prints från Artely

Advert
Advert