Gösta Adrian-Nilsson till Sven-Harrys

År 1918 visades Gösta Adrian-Nilssons banbrytande utställning “Sjömanskompositioner”, vilken beskrivits som ett startskott för den svenska modernismen. Drygt hundra år senare, kommer stockholmare kunna njuta av av de nyskapande verken på Sven-Harrys konstmuseum.

Gösta Adrian-Nilsson till Sven-Harrys

GAN har bidragit till den svenska modernismen som få andra konstnärer. Gösta Adrian-Nilsson föddes i Lund år 1884 och debuterade som 23-åring med en utställning i sin hemstad. Efter många resor runt om Europa, där Paris, Köln, Köpenhamn och inte minst Berlin var givna stopp växte hans särpräglade formspråk, som var en sällsam blandning av expressionism, kubism och futurism fram.

Gösta Adrian-Nilssons "Roddexercis", år 1917. Verket såldes på Bukowskis år 2011 och ställs nu ut på Sven-Harrys konstmuseum. Foto: Sven-Harrys konstmuseum.
Gösta Adrian-Nilssons "Roddexercis", år 1917. Verket såldes på Bukowskis år 2011 och ställs nu ut på Sven-Harrys konstmuseum. Foto: Sven-Harrys konstmuseum.

Väl tillbaka i Sverige möttes GAN av hånfull skepticism av både konstnärskollegor och recensenter, som inte förstod sig på hans högst personliga måleri. Sina sista år spenderade Gösta Adrian-Nilsson till stor del isolerad och hans insatser som pionjär glömdes bort.

Här kan du läsa mer om GAN.

En av GAN:s allra viktigaste utställningar hölls år 1918 på Gummesons konstgalleri i Stockholm, och gick under namnet Sjömanskompositioner. Utställningen bestod av ett knappt tjugotal oljemålningar där konstnärens mest frekventa (och kanske uppskattade) tema, sjömannen, stod i centrum.

Gösta Adrian-Nilsson, "Eld", år 1917, privat ägo. Foto: Sven-Harrys konstmuseum.
Gösta Adrian-Nilsson, "Eld", år 1917, privat ägo. Foto: Sven-Harrys konstmuseum.

Själv skrev han om utställningen: ”Jag har kallat min utställning sjömanskompositioner. Mina tavlors motiv – icke motiv i impressionistisk eller expressionistisk eller överhuvud –istisk mening – är sjömannen, hans liv, hans värld. Jag har sökt realisera sjömannens väsen: de brokigt böljande äventyren, den raka, grå disciplinen, den mörka blå viljan och den eldfärgade passionen.”

Gösta Adrian-Nilsson, "Matroser i Gröna Lund (I)", 1917. Foto: Bukowskis.
Gösta Adrian-Nilsson, "Matroser i Gröna Lund (I)", 1917. Foto: Bukowskis.

Den 30 maj öppnar Sven-Harrys konstmuseum utställningen Sjömanskompositioner – färgens dramatik och stadens dynamik, som tar avstamp i just den banbrytande utställning som arrangerades för drygt ett sekel sedan. Museet kommer att visa elva av de verk som var med på 1918års utställning. Bland annat har Sven-Harrys lånat in Katarinahissen III (Matroser vid Katarinahissen III), Söndagspromenad och II Eld 629, samtliga målade år 1916-1917 till utställning.

Utöver de verk som visades på Gummesons har flera av GAN:s absolut mest uppskattade verk lånats in som komplement, som exempelvis Den vita och den blå matrosen från år 1915 och det monumentala verket Skapelsen.

Sjömanskompositioner – färgens dramatik och stadens dynamik visas på Sven-Harrys konstmuseum 30-maj – 29 september.