Konstvärldens FBI

Londonbaserade organisationen Art Loss Register arbetar dagligen med internationella brott inom konstvärlden. Tack vara deras arbete har flera stulna och förlorade konstverk kunnat återlämnas till dess rättmätiga ägare.

Konstvärldens FBI

Allting började år 1976 när The International Foundations for Art Research, en organisation i New York etablerade ett arkiv med stulna verk i ett försök att minska brottsligheten i branschen.

Ur detta föddes The Art Loss Register som under tidigt 1990-tal utökade sin verksamhet med nyöppnade kontor i New York och Europa. Huvudkontoret i London slog upp sina dörrar i januari 2010.

Idag är ALR världens största databas för stulna konstverk, antikviteter och samlarobjekt. Genom deras teknik och ett team skarpa konstexperter fyller organisationen ett viktigt behov hos samlare, handlare, auktionshus och försäkringsbolag.

Bild: Barnebys.fr
Bild: Barnebys.fr

Verksamheten kan delas upp i två områden. För det första erbjuder organisationen en tjänst där man kan registrera konstverk och andra samlarföremål. Databasen har ett förebyggande syfte som gör att ett registrerat stulet föremål som återkommer på marknaden efter stöld enkelt kan upptäckas.

Den andra delen fokuserar på att lokalisera det stulna verket för återlämning till rättmätig ägare. Har du råkat ut för en stöld kan du använda dig av databasen för att spåra verket. Även auktionshus och handlare kan använda sig av databasen för att försäkra sig om att konstverket som ska säljas inte är stulet.

Återfunna föremål. Bild: Art Register
Återfunna föremål. Bild: Art Register

Förutom viktiga bidrag inom efterforskning och registrering erbjuder ALR nu även hjälp i ersättningsförhandlingar och legitimering av egendom.

Cézanne, ‘Kettle and fruits’. Bild: Artnet
Cézanne, ‘Kettle and fruits’. Bild: Artnet

The Art Loss Register har genom åren rönt flera framgångar, bland annat Bakwin-fallet. År 1978 stals sju målningar, bland annat Cézannes Kettle and Fruit’, från en bostad i Boston. Verket återupptäcktes år 1999 då en pensionerad advokat försökte sälja duken.

Den olagliga försäljningen anmäldes till ALR som tar på sig uppdraget att förhandla kring ersättning och återlämning av konstverken.

Genom samarbete med FBI och den schweiziska polisen återlämnade ALR Cézanne-målningen som senare såldes vidare för 29.3 miljoner dollar. Resterande sex målningar återfanns en efter en under det följande årtiondet.

Skulptur av Matisse. Bild: Konstförteckningen
Skulptur av Matisse. Bild: Konstförteckningen

År 2017 fick ALR in en annan högprofilerad anmälan om den Matisse-skulptur som hade stulits från ett schweiziskt museum under 1990-talet. Skulpturen hade donerats till museet år 1978 och trots snabb polisanmälan var verket spårlöst försvunnet. Stölden anmäldes även till försäkringsbolaget som i sin tur registrerar skulpturen på The Art Loss Register.

Nästan 30 år senare anmäler ett franskt auktionshus att de fått in verket till försäljning. ALR kunde bekräfta att detta var originalet som hade stulits år 1990-talet och sedan köpts från en diversebutik i samma schweiziska stad. Den dåvarande ägaren kunde inte uppvisa någon typ av kvitto för hans köp, och medgav att han endast betalat en struntsumma av verkets egentliga värde.

Efter ALRs hårda förhandlingar kunde skulpturen, ett rörande porträtt av Matisse dotter, återinrättas i sitt ursprungliga hem.

Läs mer på The Art Loss Register här!