Syndabibel säljs på auktion

"Du skall begå äktenskapsbrott" uppmanar den bibel som orsakade ramaskri i 1600-talets England. Ett av nio kvarvarande exemplar av skandalbibeln säljs nu hos Bonhams för en hisnande summa.

"Thou shalt commit adultery" Bild via Aftonbladet.se
"Thou shalt commit adultery" Bild via Aftonbladet.se

I bibeln, som trycktes 1631 i England, saknas ordet "inte" i budordet "Du skall inte begå äktenskapsbrott", vilket med andra ord uppmanar läsaren att göra motsatsen. Huruvida det rör sig om ett tryckfel eller sabotage av boktryckarna Robert Barker och Martin Lucas är ännu inte klarlagt, skriver Aftonbladet. Bibeln ska ha varit i bruk i över ett år innan felet upptäcktes och den dåvarande kung Karl den förste av England ska ha blivit rasande över tryckfelet och dragit in licensen för boktryckarna, vilket i sin tur försatte dem i fattigdom. Kung Karl befallde att samtliga exemplar av den synd-uppmanande bibeln skulle brännas, men nio av dem klarade sig undan och finns kvar idag, drygt 400 år senare.

"Thou shalt commit adultery" Bild via Aftonbladet.se
"Thou shalt commit adultery" Bild via Aftonbladet.se

Idag behöver ingen av skandalbiblarnas ägare oroa sig för fattigdom. Det brittiska auktionshuset Bonhams säljer nu ett exemplar med ett utropspris på 200 000 kronor.

 

Fler biblar hittar du här!